شماره حسابهای کارگزاری

ردیف نام بانک شماره حساب بورس مربوطه
1 ملت 197595307
بورس اوراق
2 ملی 110280642008
3 سپه 1738800113107
5 تجارت 104321089
6 رسالت 331365559481
7 سامان 849-40-93100-1
8 مسکن 14005247987
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn