شماره حسابهای کارگزاری

ردیف نام بانک شماره حساب بورس مربوطه
1 ملت 197595307
بورس اوراق
2 ملی 110280642008
3 تجارت 104321089
4 رسالت 331365559481
5 سامان 849-40-93100-1
6 مسکن 14005247987
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn