اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

ردیف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی سمت
1 محمد کمساری بنانی مهندسی کشاورزی رئیس هیئت‌مدیره
2 عباس سلطانی دعوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
3 امیرمسعود پرور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی عضو هیئت مدیره
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn